Marek Gajewski

Urodzony w 1955 roku w Łodzi.
Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych
w Łodzi na Wydziale Malarstwa i Grafiki.
Dyplom z wyróżnieniem w 1983 roku.
Maluje.
Zajmuje się grafiką artystyczną i dyscyplinami pokrewnymi.
Pisze. Jest autorem wielu unikatowych książek autorskich.
Zajmuje się fotografią nie tylko tradycyjną.
Laureat jedenastu konkursów.
Od 1983 roku miał ponad sto pięćdziesiąt wystaw indywidualnych
i zbiorowych w Polsce, Meksyku, W. Brytanii, Japonii, Czechach,
Bułgarii, USA, Szwecji, Norwegii, Holandii, Francji, Słowacji, Finlandii.


      NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

2011

- Trzecie miejsce w Pierwszym Piotrkowskim Biennale Sztuki .

Ośrodek Działań Artystycznych w Piotrkowie Trybunalskim.


2003
- GRAND PRIX w I ogólnopolskim konkursie malarskim
pt „Łódź  Ziemia Obiecana  Dziedzictwo Czterech Kultur”.
Zarząd Okręgu Łódzkiego Związku Polskich Artystów Plastyków. Łódź.

2001
- III nagroda w konkursie malarskim “Sacrum dzisiaj”.
Galeria  Sztuki Współczesnej. Kielce.

2000
- Wyróżnienie w konkursie fotograficznym “Łódź - portret bez ram”,
Organizowanym przez Muzeum Historii Miasta Łodzi.

1997
- Nagroda na IV Ogółnopolskiej Wystawie Ilustracji i Książki Artystycznej -
” Współczesna Polska Sztuka Książki ” - towarzyszącej 42 Międzynarodowym
Targom Książki w Warszawie.  Galeria DAP Okręgu Warszawskiego ZPAP.

- Stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki.

1996
- Udział w finale ogólnopolskiego konkursu malarskiego ”Impresje polskie”.
Fundacja Polska - Japonia im. Miyauchi.

1991
- Nagroda Wojewody Łódzkiego w XII Oglnopolskim Konkursie otwartym
na grafikę. BWA, Łódź.

1988
- Wyróżnienie w II Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
o nagrodę im. Leona Wyczółkowskiego za cykl prac malarskich .
Salon Sztuki Współczesnej BWA, Bydgoszcz.

- Nagroda Wydziału Kultury i Sztuki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu
oraz wyróżnienie w XV Ogólnopolskim Konkursie Malarskim
na obraz im. Jana Spychalskiego. BWA, Poznań.

1987
- Wyróżnienie honorowe w VI Ogólnopolskim Konkursie Graficznym
im. Józefa Gielniaka. Jelenia Góra.

- Nagroda BWA w Łodzi w Konkursie Malarskim ”Łódź - Portret Miasta”
za obraz pt. ”Widok z okna”. Salon Sztuki Współczesnej, Łódź.

- Stypendium twórcze Prezydenta Miasta Łodzi.

1985
- I Nagroda na 3 Przeglądzie Twórczości Plastyków Instruktorów.
Galeria Domu Filmu i Plastyki, Łódź.

- Stypendium twórcze Ministerstwa Kultury i Sztuki.      OBRAZY,  GRAFIKI,  UNIKATOWE  KSIĄŻKI  ARTYSTYCZNE  W  ZBIORACH :
Muzeum  Narodowego  w  Warszawie
Muzeum  Karykatury  w  Warszawie
Bibliotece  Narodowej  w  Warszawie
Bibliotece  Polskiej  Akademii  Nauk  im.  Ossolińskich  we  Wrocławiu
Bibliotece  Uniwersyteckiej  we  Wrocławiu
Bibliotece  Śląskiej  w  Katowicach
Bibliotece  Głównej  im.  St.  Staszica w  Szczecinie
Bibliotece  Jagiellońskiej  w  Krakowie
Bibliotece  Wyższej  Szkoły  Pedagogicznej  w  Zielonej  Górze
Bibliotece  Uniwersytetu  im.  Adama  Mickiewicza  w  Poznaniu
Bibliotece  Uniwersyteckiej  w  Łodzi
Miejskiej  Bibliotece  im.  J. Piłsudskiego  w  Łodzi
Muzeum  Sztuki  w  Chorzowie
Muzeum  Książki  w  Meksyku
Miejskiej  Galerii  Sztuki  w  Łodzi  i  Piotrkowie  Trybunalskim
oraz  w  kolekcjach  prywatnych  w  Polsce  i  za  granicą,  między  innymi 
w : Wiedniu,  Paryżu,  Brnie,  kilku  miastach  niemieckich  i  amerykańskich.